Cultuur volgt structuur

‘Cultuur volgt structuur’ is één van de wetten van de Canadees Craig Larman. Het deed me erg denken aan ‘Structure follows Strategy’ van Alfred D. Chandler, maar het is in drie woorden samengevat wat Churchill ons ook voorhield in 1943: “We shape our buildings, thereafter our buildings shape us”. Organisaties veranderen niet makkelijk, terecht hoor ik wel eens: ‘Het zit hier in de muren’. Dat kan zelfs letterlijk zo zijn. Een school met acht lokalen bepaalt soms tot in lengte van jaren de wijze waarop onderwijs – frontaal – wordt gegeven.