Cultuur volgt structuur

‘Cultuur volgt structuur’ is één van de wetten van de Canadees Craig Larman. Het deed me erg denken aan ‘Structure follows Strategy’ van Alfred D. Chandler, maar het is in drie woorden samengevat wat Churchill ons ook voorhield in 1943: “We shape our buildings, thereafter our buildings shape us”. Organisaties veranderen niet makkelijk, terecht hoor ik wel eens: ‘Het zit hier in de muren’. Dat kan zelfs letterlijk zo zijn. Een school met acht lokalen bepaalt soms tot in lengte van jaren de wijze waarop onderwijs – frontaal – wordt gegeven.

De Bedoeling van de Bedoeling

Toen ik voor het eerst werd gevraagd voor een inleiding over ‘De bedoeling van de bedoeling’ dacht ik, …. zeker op 1 april? Maar niets bleek minder waar. Er zijn zelfs organisaties die bevorderen dat iedereen zijn eigen bedoeling nastreeft i.p.v. een gezamenlijke. Maar misschien vergis ik me?

Ondersteunende of stafdiensten?

Van oudsher zijn we bekend met de lijn-staforganisatie. Omdat in de lijnorganisatie alles via de lijn loopt, raken managers al snel overbelast. Ook wordt van ze verwacht dat ze op alle deelgebieden – van personeelszaken tot automatisering – deskundig zijn, wat in de praktijk vaak niet zo is. Om deze lijnmanagers te ondersteunen en te adviseren zijn ooit (tijdens de 1e Industriële Revolutie) stafdiensten in het leven geroepen. Stafdiensten ondersteunen primair de lijnmanagers.

Waar regels zijn, is geen aandacht.

Regels zijn regels, zo luidt een veelgehoord gezegde. Maar misschien is dat te simpel, want regels zijn er in twee soorten: horizontale en verticale. Aan de ene categorie moet je inderdaad gehoorzamen, maar aan de andere niet altijd. Hoe dat precies in zijn werk gaat? Kijk naar blindengeleidehonden.

Het Grote Rijnlandboekje

Op 20 juni 2019 is ‘Het Grote Rijnlandboekje’ gepresenteerd op Het Grootste Rijnland Praktijkfestival van Nederland. Drie bestsellers (samen 50.000 van verkocht) nu in één Oranje boekje gebundeld. Dit in het kader van 10 jaar (2009-2019) Rijnlandboekjes. Een serie die is gestart vlak na de start van de financiële crisis (4e kwartaal 2008). Er is wel gelukkig een alternatief, … lees het zelf maar.